Det har vore ein auka oppslutnad om Lordemarsjen dei siste åra, arrangøren har derfor sett et øvre tak på 250 deltakere. Dette gjer vi av omsyn til tryggleiken til dei som går turen. 

Påmelding foregår via deltager.no. Pris for påmelding er 350, frist er 8. August.  Påmeldingen vil bli stoppa når vi har 250 deltakere. Deltakeravgifta dekker transport i tillegg til at du får deltakermerke. 
Link til påmelding 

https://www.deltager.no/lordemarsjen_2019_10082019