Turen over fjellet

Lordemarsjen er en flott tur i et majestetisk terreng.  Turmarsjen går fra Raggsteindalen  ( Nord for Hallingskarvet) over Folarskaret til Haugastøl turistsenter ( ved RV 7) Høgste punkt på turen er Lordehytta –1620 meter over havet. ( etter ca 9 km ) Selve turen er på ca 21 km og føller en fin sti hele veien. På turen krysser til Hallingskarvet  Nasjonalpark som ble opprettet i 2006.

Det er ei bratt stigning frå Folarskarvatnet og opp til Lordehytta. Også her går du i ein fin stig, men er du litt oppi åra eller litt ustø, kan det vera lurt og ha med seg stavar på turen. Gløym heller ikkje å ta med deg kart og kompass.

Det er lov å ha med hund på både turen og på bussen, men du er pliktig til å ha hunden i band under heile turen. Dette er viktig både med omsyn til andre som går turen og fordi du kjem til å møte på masse dyr på beite. ( Sau og hest )  

 

Sau på beite